NYHETER 

 

Husk å sende inn scorearka etter kamp.

Astrid Arnesen har tatt og bestått kurs instruktør for turneringsledere.  Klubbene bør allerede nå begynne å forberede seg på å avholde kurs slik at alle klubbene har minst 2 godkjente turneringsledere.  Kursene vil bli holdt til høsten.  Ønsker dere nærmere info ta direkte kontakt med Astrid Arnesen.

 

 

 Index